Monday, February 14, 2011

Love—The Basis for All Being

Love is the basis for all being. It can be described as actions towards others or to oneself based on compassion. Or actions towards others based on affection. It refers to a variety of different feelings, states, and attitudes, ranging from generic pleasure to intense interpersonal attraction.

Love is the lodestar of Life…

It is the heart of life, the force that erases
the differences between people
it bridges the splits of bitterness
the pot of gold at the beginning
and at the end of the rainbow

It springs the beauty that bends
across the sky on a stormy days
the security for which children weep
the yearning of youth
the adhesive that binds marriage…

the lubricant that prevents
devastating friction in the home
the safeguard of community life
the beam of hope in a world of distress…

It is a gift of God, the most enduring
most powerful virtue: LOVE!

If you needed more articles Click Me.

(Filipino Version)

Isa kang mamahaling hiyas na nakapulupot
Sa baywang ng sagradong balangaw
Ilaw mo’y liwanag ng malawak na kalangitan
Kumikinang kahit sa gitna ng karimlan


Image via Wikipedia

Tulay ka ng mga nasasawi’t nasasaktan
Pinapangarap ng mga taong nagmamahal
Ika’y langis na hahaplos sa lahat ng sigalot
Na namumutawi sa loob at labas ng tahanan…

Matibay kang bantayog ng mabuting pamayanan
Taglay mo’y buhay at dakilang pag-asa
Para sa mundong puno ng hilahil at hinagpis
Ang ma-angkin ka ay samo ng bawat isa…

Hindi matutularang regalong bigay ni Bathala
Ika’y makapangyarihan at walang katulad: O Pag-ibig!

Because you have the love reading this piece, you are welcome to my Secret World.

No comments:

Post a Comment